Dr. Yemliha ALTINTAŞ
Yüksek lisans: Sakarya Üniversitesi, Fizik, 2011
Doktora: Erciyes Üniversitesi, Fizik, 2016
Araştırma Alanları: Katıhal Fiziği, Malzeme Bilimi, Metalik Malzemeler, Faz Dönüşümleri, Yarı İletken Kuantum Noktacıklar, Metal Nanoparçacıklar, Nanokompozitler, Organik LED'ler, Fotovoltaikler (Güneş Hücreleri)

E-mail: yemliha.altintas@agu.edu.tr

 

 

Dr. Sait KURŞUNOĞLU
Doktora: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Maden Mühendisliği, 2016
Araştırma Alanları: Hidrometalurji (Liç, Biyoliç, Solvent Ekstraksiyon (SX-DSX-SSX Proses),Çöktürme (MHP ve MSP Proses), Cevher Hazırlama (Flotasyon, Biyoflotasyon), Nadir Toprak Elementleri (Ce, Nd, Sc vs.), Platinum Grubu Metaller (PGMs), Atıklardan Değerli ve Kıymetli Metallerin Kazanılması (Atık Piller, E-Atıklar, Fırın Curufları)

E-mail: sait.kursunoglu@agu.edu.tr

 

 

Hatice TAŞ
Yüksek Lisans:  Selçuk Üniversitesi, Fizik, 2011
Araştırma Alanları: Kuantum Nokta Yapılı Fotovoltaik Güneş Pilleri, Çok Tabakalı Kuantum Nokta Yarıiletken Yapıların Elektronik ve Optik Özellikleri, Safsızlık Problemleri, Band Yapısı Hesaplamaları

E-mail: hatice.tas@agu.edu.tr

 

 

Mustafa ERKARTAL
Yüksek Lisans: Abdullah Gül Üniversitesi, İleri Malzemeler ve Nanoteknoloji, 2015
Araştırma Alanları: Yakıt Hücreleri için Proton İletken Polimerler, Metal Organik Çerçeve Yapılar

E-mail: mustafa.erkartal@agu.edu.tr

 

 

Duygu TAHAOĞLU
Yüksek Lisans: Abdullah Gül Üniversitesi, İleri Malzemeler ve Nanoteknoloji, 2016
Araştırma Alanları: Ekran uygulamaları için metal nanotel saydam elektrotlar, Nanomalzemeler

E-mail: duygu.tahaoglu@agu.edu.tr

 

 

Resul ÖZDEMİR
Yüksek lisans: Abdullah Gül Üniversitesi, İleri Malzemeler ve Nanoteknoloji, 2016
Araştırma Alanları: : Bor içeren Moleküler ve Polimerik Yarı-İletkenler, Organik İnce-Film Transistörler (OTFT) Organik Güneş Pilleri (OPV) Organik Işık Yayan Diyotlar (OLED) ve Transistörler (OLET)

E-mail: resul.ozdemir@agu.edu.tr

 

 

Miray ÜNLÜ
Yüksek lisans: Abdullah Gül Üniversitesi, İleri Malzemeler ve Nanoteknoloji
Araştırma Alanları: Yarı-İletken Kuantum Parçacıklar, Nanokompozitler

E-mail: miray.unlu@agu.edu.tr

 

 

Ahmet Faruk YAZICI
Yüksek Lisans:  Carnegie Mellon University, Materials Science, 2015
Araştırma Alanları: Yarıiletken nanoparçacıklar

E-mail: ahmet.yazici@agu.edu.tr