BAŞVURU KOŞULLARI

* ALES SAY Puanının en az 70 veya GRE sınavından eski puan türünde en az 708, yeni puan türünden en az 155 olması (ALES veya eşdeğeri GRE sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren 3 yıl geçerlidir),

* Doktora Programına Lisans diplomasıyla  başvuranların ALES puanının en az 80 ve Lisans mezuniyet not ortalamasının en az 3.0/4.0 olması,

Aşağıdaki Dil Puanlarından Birisinin Alınmış Olması Gerekmektedir:

* TOEFL Puanı: En az 79 IBT

* ÜDS, KPDS, YDS, e-YDS Puanı: En az 73 (Sınav tarihinden itibaren 3 Yıl geçerlidir)

* IELTS: En az 6.5 ortalama (her bir branş için en az 6.0) (Şubat 2014 önce alınmış olmalıdır)

* PTE: En az 67

* AGÜ IYS: En az 65

* Yabancı Uyruklu öğrenciler için ; GAT-Accumulative Percentile” skoru olarak asgari %65 puana sahip olmaları gerekmektedir.

Başvuru Kontenjanları ve Bölüm Bilgileri için Tıklayınız

Başvuru Tarihleri için Tıklayınız

Başvuru Yapmak için Tıklayınız

  • Our GRE Institution (DI) Code is :  7099
  • Our TOEFL Institution (DI) Code is:  B426

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

* Lisans mezuniyet not ortalamalarının 4’lük not sisteminden 100’lük not sistemine  dönüşüm hesabında, Yükseköğretim  Kurulu Başkanlığınca hazırlanan çevrim tablosunun esas alınacaktır,

* Yüksek  Lisans  başvurularında   Adayların  yerleştirme   puanları  hesaplamasında;   ALES  puanının  % 50’si, mezuniyet  not ortalamasının  % 15’i ile mülakat  notunun  % 35’i değerlendirilir  ve başarılı  sayılabilmeleri  için toplam değerlendirme  puanı en az 75 olmalıdır.

* Doktora  programına  Yüksek  Lisans  diplomasıyla  başvuran  adayların  yerleştirme  puanları  hesaplamasında; ALES   puanının   %   50’si, Lisans   mezuniyet   not   ortalamasının   %   10’u,Yüksek   Lisans   mezuniyet   not ortalamasının   %10’u  ile  mülakat   notunun   %  30’u  değerlendirilir   ve  başarılı   sayılabilmeleri   için  toplam değerlendirme  puanı en az 75 olmalıdır.

* Doktora  programına  Lisans  diplomasıyla  başvuran  adayların  yerleştirme  puanları  hesaplamasında;   ALES puanının  % 50’si,  Lisans  mezuniyet  not ortalamasının  % 15’i ile mülakat  notunun  % 35’i değerlendirilir  ve başarılı sayılabilmeleri için toplam değerlendirme  puanı en az 75 olmalıdır.

BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

Başvurular  internet  ortamında  yapılacak  olup,   aşağıdaki  belgelerin  sisteme  taranarak  yüklenmesi  ve mülakat sınavına gelirken asıllarını veya noter onaylı fotokopilerini getirilmesi gerekmektedir.

1. Lisans diploması, Yüksek Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi (Not: Mezuniyet döneminde olan öğrencilerden transkript istenir, kesin kayıtta diploma getirilmelidir).

2. ALES (veya eşdeğer sınav) sonuç belgesi (Not: Türk vatandaşı öğrencilerin ALES sınavını almış olması, Türk vatandaşı olmayan öğrencilerin de GRE sınavını almış olması gerekmektedir)

3. Yabancı dil  puan belgesi

4. Not durum belgesi (transkript)

5. En az 2 adet referans mektubu

6. Özgeçmiş (CV)

7. Fotoğraf (adayı tanıyabilecek şekilde karşıdan çekilmiş vesikalık olmalıdır).

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

Başvuru için istenen belgelere ek olarak;

1. İki adet fotoğraf (Fotoğraflar adayı tanıyabilecek şekilde karşıdan çekilmiş vesikalık olmalıdır).

2. Nüfus cüzdanı onaylı sureti

3. Erkek öğrenciler için Askerlik Durum Belgesi

Başvuruda istenen tüm belgelerin asılları ya da noter onaylı sureti ile kayıt yapılacaktır.

Adayların kesin kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir.  Posta ile kayıt yapılmaz.

Belirtilen tarihlerde kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemez.

İstenilen belgelerde yanlış beyanda bulunanların ya da tahrifat  yapanların,  sınavlarda  başarılı  olsalar  dahi  kayıtları yapılmaz.

Gerçek dışı bilgi ve belgelere göre aday kaydı veya kesin kaydı yapılmış öğrencilerin kaydı silinir.

Başvuru sonrası yapılacak işlemlerle ilgili süreci takip etmek adayların sorumluluğundadır. Adaylara bireysel olarak geri dönüş yapılmayacaktır.