• Biyomalzemeler, Biyopolimerler, Kompozitler
  • Polimerik DNA Taşıyıcıları
  • RAFT Polimerizasyonu
  • Deri Doku Mühendisliği Destek Malzemeleri, Faj Gösterim
  • Biyomekanik, Doku Kültürü ve Mühendisliği, Kök Hücre ve Rejenaratif Tıp Uygulamaları, İlaç Taşıma ve Salım Sistemleri
  • 3 Boyutlu Doku İskelesi Tasarımı, Biyosensörler
  • Biyobozunur Polimerik Biyomalzeme Sentez ve Karakterizasyonu

Öğretim Üyeleri

  • Yrd. Doç. Dr. Erkin AYDIN