Araştırma Grupları Laboratuvarları:

 

 

USTA ARAŞTIRMA GRUBU
Doç. Dr. Hakan USTA
Araştırma Alanları:  Organik Elektronik Uygulamaları için Malzeme Dizaynı ve Sentezi, Organik Yarı-İletken Moleküller ve Polimerler Nanodielektrik Kapasitörler Işık Yayan Floresans/Fosforesans Malzemeler, Grafen ve Grafen Benzeri İki Boyutlu İletken ve Yarı-İletken Malzemeler Organik İnce-Film Transistörler (OTFT), Organik Güneş Pilleri (OPV), Organik Işık Yayan Diyotlar (OLED) ve Transistörler (OLET)

E-mail: hakan.usta@agu.edu.tr
Web Sayfası: http://ustalab.com/

 

 

 

 

MUTLUGÜN NANO ARAŞTIRMA GRUBU
Yrd. Doç. Dr. Evren MUTLUGÜN
Araştırma Alanları:  Yarı İletken Kuvantum Noktacıklar metal Nanoparçacıklar Nanokompozitler Organik LED'ler Fotovoltaikler (Güneş Hücreleri) Eksitonik Plazmonik Nanoyapılar ve Işık Hasatı Uygulamaları Esnek ve Çekilebilir Elektronik Yenilikçi Aydınlatma ve Görüntü Teknolojileri.

E-mail: evren.mutlugun@agu.edu.tr
Web Sayfası: http://www.mutlugunlab.com/

Mühendislik Fakültesi Araştırma Laboratuvarındaki cihazlarla yeniden yapılandırılan sentez, analiz, mikrobiyoloji laboratuvarları ve yüksek başarımlı bilgisayar ünitesi:

1. Sentez Laboratuvarı:

 • Çeker ocaklar,
 • Etüv,
 • Teraziler,
 • Çift vidalı mini ekstrüder ve enjeksiyon sistemi,
 • Yüksek sıcaklık fırınları,
 • Çalkalamalı su banyosu,
 • Elektro eğirme cihazı,
 • Filtrasyon düzenekleri,
 • Film çekme aleti,
 • Liyofilizatör,
 • Hidrolik pres,
 • Bilyalı değirmen,
 • pHmetreler,
 • İletkenlik ölçer,
 • Vorteksler,
 • Buzdolapları,
 • Sıvı Azot tankları,
 • Ultrasonik homojenizatör,
 • Santrifüjler,
 • Blender,
 • Saf su cihazı,
 • Isıtıcılı manyetik karıştırıcılar,
 • Orbital çalkalayıcılar,
 • Vakumlu kurutma dolabı,
 • Buz makinesi,
 • Plazma temizleyici ve yüzey modifikasyonu cihazı,
 • Küçük hacimli analitik değirmen,
 • Rotary evaporatör,
 • Soğutmalı sirkülasyon banyosu,
 • Ultrasonik banyolar,
 • Hızlı viskozite ölçüm cihazı,

2. Analiz Laboratuvarı:

 • Yüksek Basınç Sıvı Kromatografisi/Gel Geçirgenlik Kromatografisi (HPLC/GPC)
 • Nano parçacık boyut dağılımı ve yüzey yükü ölçüm cihazı,
 • Fourier Transform İnfrared Spektroskopisi Cihazı,
 • UV-vis spektrofotometre,
 • Potansiyostat-Galvanostat,
 • Hassas terazi,
 • Isıtıcılı manyetik karıştırıcılar,

3. Mikrobiyoloji Laboratuvarı:

 • Biyogüvenlik kabini,
 • Otoklav,
 • İnkübatör,
 • Isıtıcı-soğutucu kuru bloklar,
 • Isıtıcılı manyetik karıştırıcılar,
 • Vorteks
 • Yüksek Performanslı Bilgisayar Ünitesi