• "Bor Zengini Amorf Malzemeler", TÜBİTAK Projesi, 117M372, Devam Ediyor
 • "Cisplatin Nefrotoksisitesinin Kemoproteksiyonu İçin Böbrek Hedefli siRNA Taşıyıcı Nanoparçacık Formülasyonu Geliştirilmesi", TÜBİTAK Projesi, 117S449, Devam Ediyor
 • "Laterit Liç Çözeltisinden Sinerjik Solvent Esktraksiyon (SSX) Yöntemi Kullanılarak Nikel Ve Kobalt Kazanımı", TÜBİTAK Projesi, 216M405, Devam Ediyor
 • "Benzotiyeno[3,2-B][1]Benzotiyofen (Btbt) Tabanli, Yüksek Performansli N-Tipi/Ambipolar Yari-İletkenlerin Geliştirilmesi Ve Yüksek Hizda Alan-Etkili Transistör (Ofet) Uygulamalari", TÜBİTAK Projesi, 216M430, Devam Ediyor
 • "Nanoparçacık Temelli Bağırsaktan İlaç Taşıma Sistemlerinin Organoid Kültürlerinde Değerlendirilmesi", TÜBİTAK Projesi, 216S271, Devam Ediyor 
 • "Organik Güneş Pili (OPV) ve İnce Film Transistörler (OTFT) için Yüksek Performanslı Yarı-İletken Polimer Geliştirilmesi ", TÜBITAK Projesi, 113C021, Devam Ediyor
 • "Bor İçeren, Yüksek Performansli Organik Yari-İletken Malzemeler Geliştirilmesi Ve İnce Film Transistor (Otft) Uygulamalari", TÜBITAK Projesi, 114M226, Devam Ediyor
 • "Optoelektronik Teknolojisi için Fonksiyonel Organik Malzemeler Geliştirilmesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 2014-BAGEP, Devam Ediyor
 • "Aviyonik Uygulamalar için OLED Geliştirilmesi", TÜBITAK Projesi, 113G035, Devam Ediyor
 • "Gaz Fazdaki Metal İyonlarının ve Protonların Çeşitli Biyolojik Moleküllerle Etkileşiminin Teorik ve Spektroskopik Yöntemler Kullanılarak İncelenmesi", TÜBITAK Projesi, 212T045, Devam Ediyor
 • "Güdümlü Görüntülenebilir Akıllı Iletken Polimer Nanoparçacıkların Fototermal Etkilerinin Saptanması Ve Bunların Kontrollü Ilaç Salımıyla Kolon Kanser Terapisinde Kullanılması", TÜBITAK Projesi, 214M232, Devam Ediyor
 • "Yüksek Kapasitede Hidrojen Ve Metan Depolanması Için Bor Esaslı Gözenekli Malzemelerin Geliştirilmesi", TÜBITAK Projesi, 114M988, Devam Ediyor
 • "Metal-Organik Kafes Yapılara Dayalı Yakıt Hücresi Bileşenlerinin Geliştirilmesi", TÜBITAK Projesi, 214M397, Devam Ediyor
 • "Uzun Ömürlü PEM Yakıt Pili İçin (40.000 saatin üzerinde çalışma ömrü olan) Gelişmiş Membran Elektrot Düzeneği Üretimi", SAN TEZ, 01575.STZ.2012-2, Devam Ediyor
 • "Elektrokimyasal Hidrojen Kompresörün Geliştirilmesi", SAN TEZ, 00796.STZ.2011-1, Devam Ediyor
 • "Esnek Kuantum Noktacık Tabanlı Platformlarda Üretilen Yenilikçi Organik Işık Saçan Diyotlar", TÜBITAK Projesi, 107E114, Devam Ediyor
 • "Dalga-boyu altı yapıların metamalzeme ile kaplanması", TÜBITAK Projesi, 2232, Devam Ediyor
 • "Düşük- indisli Metamalzeme ile Dalgaboyu- altı Açıklıktan Yükseltilmiş ve Yönlendirilmiş Işık ", TÜBITAK Projesi, 3501, Devam Ediyor
 • "Ekran Uygulamaları için Bulanıklık Azaltıcı Metal Nanoteller ile Saydam ve Esnek Elektrot Dizaynı", TÜBITAK Projesi, 113C003, 2015
 • "Ekran uygulamaları için bulanıklık azaltıcı metal nanotel saydam elektrotlar", TÜBITAK Projesi, 112M572, 2015
 • "Nanoparticular Delivery System for Buccal Delivery of Cisplatin for Oral Cancer", TÜBITAK Projesi, 1059B191300276, 2015
 • "Modulation of intestinal microbiota through paneth cells", TÜBITAK Projesi, 1059B191400554, 2015
 • "BIO-DENT: New Applications and Course Materials for Prosthetic Dentistry, Implant Dentistry and Biomedical Engineers", AB Çerçeve Programı Projesi, 2012-1-TR1-LEO05-35166, 2015
 • "Polimer Elektrolit Membran Yakıt Hücrelerinde (PEMFC) Kullanım Amaçlı Proton İletken Nemsiz Membranların Üretilmesi", TÜBITAK Projesi, 108T103, 2010
 • "Elektrokimyasal Enerji Çevirimi İçin İnce Film Elektrokatalizör Üretimi ", TÜBITAK Projesi, 107M003, 2010
 • "Yüksek Sıcaklık PEM Yakıt Hücresi Bileşenlerinin Üretilmesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 2009,