• Teorik Yoğunlaştırılmış Madde Fiziği
 • Teorik Kimya, Kuantum Kimyası, Molekül ve Reaksiyon Modellemesi
 • Gaz Fazdaki İyonların Spektroskopik (Kütle ve Lazer) Yöntemlerle Termodinamiği ve Foto Ayrışmasının İncelenmesi
 • Metal İyon Kümelerinin Kimyası
 • Geçiş Metallerinin, Metal-Ligand Komplekslerinin, Metal Öbekleri ve Biyolojik Sistemlerin Termokimyası ve Reaktivitesi
 • Moleküler Optimizasyon, Teorik Optoelektronik Özelliklerin İncelenmesi
 • Yarıiletken Kuantum Nokta Yapıların Elektronik Özellikleri
 • Çok Elektronlu Kuantum Nokta Yapılar
 • Bandiçi Optik Geçişler
 • Kuantum Noktalarında Eksitonlar, Sayısal Hesaplamalar
 • İnorganik-Organik Güneş Pilleri ve Enerji Çeviriciler için Nanomalzemelerin Simülasyonu

Öğretim Üyeleri

 • Doç. Dr. Murat DURANDURDU
 • Doç. Dr. Mehmet ŞAHİN
 • Doç. Dr. Hakan USTA